Róża dziewcząt św. Tereski od Dzieciątka Jezus

 

Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i najzwyklejsze uczynki, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko Jego Miłości Miłosiernej.

O mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mi drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień życia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w Niebie na całą wieczność.

Amen.

http://ocdswaw.org/modlitwy/Akt_ofiarowania_dnia.html

Dziecięca Róża Różańcowa pw św. Stanisława Kostki

Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Dziecięca Róża Różańcowa

„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...”

Ks. Stefan Kard. Wyszyński

W czasie rekolekcji rodzinnych w Wambierzycach podjęliśmy wędrówkę ku górze. W tych wakacyjnych dniach codziennie braliśmy do ręki różaniec i rozważaliśmy tajemnice Matki i Jej Syna. Kalwaria to szczególny przystanek na szlaku codziennej wędrówki. Z tego szczytu zeszliśmy na nizinę codziennych obowiązków i zabiegania. Ale i tu trzeba się trzymać różańca. On nas wiąże z Panem Bogiem, on czyni naszą drogę bezpieczną, on prowadzi nas ku szczytom, ku pełni życia.

Szczególną wartość ma modlitwa różańcowa dzieci. Zobowiązanie do zawiązania dziecięcej roży podjęliśmy w czasie rekolekcji. Chrystus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 14 – 16). Dzieci poprzez różaniec przyczyniają się do wzrostu Królestwa Bożego; stają się uczniami Pana Jezusa i Jego Matki. W tej niezwykłej szkole uczą się miłości Boga, doskonalą się w cnotach, a zwłaszcza w sumienności i wytrwałości. Dziecko rozmodlone jest dzieckiem umiejącym słuchać i kochać. Niestety, rodzice nie zawsze dostrzegają w modlitwie tę ogromną szansę na wszechstronny rozwój swoich pociech.

Róża Różańcowa Matki Boskiej Śnieżnej

Maryjo, Zwycięska Pani !

Dla większej Twej chwały, a naszej wiary,

Bóg ocalił Twój wizerunek

przed niszczycielskim ogniem,

kiedy 150 lat temu

płomienie ogarnęły jarosławską świątynię.

Radując się jaśniejącym łaskawością i pięknem obliczem

prosimy Cię:

zagrożonych w wierze ocal

przed pokusą demoralizacji, laicyzacji i niewiary !

W naszych dzieciach zachowaj ufność

i dziecięcą zależność od Ojca Niebieskiego !

W młodzieży uchroń to,

co w nich piękne i szlachetne !

Bądź na straży małżeństwa i rodziny;

Nie dopuść do rozpadu pomimo rozłąki,

niekiedy przymusowej ze względy na pracę !

Jarosławska Pani i nasza Orędowniczko,

im więcej spoglądamy w Twoje oblicze,

tym większy w nas zachwyt i duma.

Prowadź nas drogą prostej i pięknej wiary

aż do zwycięskiego końca.

Amen