Jak odmawiać różaniec

Artykuł pochodzi ze strony http://www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/index.php/e-ambona/modlitwy/312-jak-odmawiac-rozaniec

Jak odmawiać różaniec?

     

Na początku:

W imię Ojca... Wierzę w Boga... Ojcze Nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... oraz modlitwa fatimska:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia"

WERSJA TRADYCYJNA RÓŻAŃCA:

I część - RADOSNA (poniedziałek i czwartek)

Tajemnica i owoc tajemnicy:
1) Zwiastowanie N.M.P. - pokora
2) Nawiedzenie świętej Elżbiety - miłość bliźniego
3) Narodzenie Pana Jezusa - ubóstwo
4) Ofiarowanie Jezusa w świątyni - posłuszeństwo
5) Odnalezienie Jezusa w świątyni - szukanie Jezusa

II część - BOLESNA (wtorek i piątek)

Tajemnica i owoc tajemnicy:
1) Konanie Jezusa w Ogrójcu - skrucha
2) Biczowanie Jezusa - umartwienie zmysłów
3) Ukoronowanie cierniem Jezusa - umartwienie rozumu i serca
4) Dźwiganie krzyża na Kalwarię - cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą
5) Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa - miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz

III część - CHWALEBNA (środa, sobota i niedziela)

Tajemnica i owoc tajemnicy:
1) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - wiara i nawrócenie
2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa - nadzieja i pragnienie nieba
3) Zesłanie Ducha Świętego - miłość i żarliwość apostolska
4) Wniebowzięcie N.M.P - śmierć szczęśliwa i nabożeństwo do N.M.P.
5) Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi - ostateczne wytrwanie i ufność w Maryi

Po każdej dziesiątce należy dodać modlitwę fatimską.

Zgodnie z dokumentem «Enchiridion indulgentiarum» z roku 1999 (n. 17 § 1, 1o), za pobożne odmówienie jednej z trzech części Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu  można codziennie uzyskać odpust cząstkowy (czyli częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.)


 WERSJA CZTEROCZĘŚCIOWA

Papież, św. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (2002) wprowadził możliwość uzupełnienia tradycyjnych 3 części różańca o tajemnice światła. Motywuje to następująco: „Uważam jednak, że aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które — pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot — pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką.“

Czteroczęściowy układ różańca odmawia się następująco:

TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałek, sobota)

    Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
    Nawiedzenie świętej Elżbiety
    Narodzenie Pana Jezusa
    Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
    Odnalezienie Jezusa w Świątyni

tajemnice ŚWIATŁA (czwartek)

    Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
    Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
    Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
    Przemienienie Pańskie na górze Tabor
    Ustanowienie Eucharystii

tajemnice BOLESNE (wtorek, piątek)

    Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
    Biczowanie Jezusa
    Cierniem ukoronowanie Jezusa
    Dźwiganie krzyża na Kalwarię
    Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

tajemnice CHWALEBNE (środa, niedziela)

    Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
    Wniebowstąpienie Pana Jezusa
    Zesłanie Ducha Świętego
    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
    Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty Różaniec... Wierzcie w moc Różańca. Nie oparł mu się żaden grzesznik, skoro oplotłem go Różańcem... Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu... Zżyjmy się z Różańcem tak, abyśmy go stale odmawiali, abyśmy łatwo doń wracali, abyśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież